روش H&C

روش H&C2019-02-02T11:28:54+00:00

این برنامه که  تحت عنوان پرونده های بشردوستانه معرفی  و به اختصار H & C خوانده می شود، برای آن دسته از افرادی که از شرایط بسیار سخت و طاقت فرسای زندگی در کشور خود رنج می برند و یا فاقد هرگونه وجاهت قانونی باشند و قصد دریافت اقامت دایمی کشور کانادا را داشته باشند ، در نظرگرفته شده است

چگونه متقاضی واجد شرایط دریافت اقامت دایمی کشور کانادا می باشد؟

 • چنانچه فرد دارای وابستگی خانوادگی در کشور کانادا باشد.
 • چنانچه فرد در کانادا استخدام شده باشد و همچنان فاقد مجوز کار در این کشور باشد.
 • چنانچه فرد در کشور کانادا بدون داشتن مجوز درس می خواند.
 • چنانچه فرد اقدام به انجام کارهای داوطلبانه نماید.
 • چنانچه فرد میزان تسلط بر زبان خود را ارتقا داده باشد.
 • چنانچه فرد در کشور کانادا اقدام به سرمایه گذاری در قالب خرید ملک یا اندوخته ی بانکی نموده باشد.
 • چنانچه فرد دارای وابستگی اجتماعی به کشور کانادا از طریق کشور خود را داشته باشد.

و اما چه کسانی از شانس پذیرش بالاتری در زمینه H & C برخوردار هستند؟

می توان بالاترین درصد پذیرش پرونده ها را به افرادی که در ابتدا به صورت قانونی وارد کانادا شده اند و سپس به دلایلی مانند منقضی شدن تاریخ اعتبار ویزای آنها  ملزم به ترک این کشور شده اند، اشاره نمود.

در واقع این افراد در ابتدا به صورت قانونی وارد کشور کانادا شده و به دلیل وجود سختی های طاقت فرسا قادر به ورود و ادامه ی زندگی در کشور خود نمی باشند.

حال سوال اصلی در مورد چنین پرونده هایی اینست که آیا وجود شرایط سخت طاقت فرسا دلیل مورد تایید اداره مهاجرت کانادا جهت پذیرش این متقاضیان می باشد؟

باید گفت پاسخ مثبت است. در واقع بررسی اکثریت قریب به اتفاق چنین پرونده هایی بر اساس میزان سختی که فرد در صورت بازگشت به کشورش با آن مواجه خواهد بود انجام می پذیرد.

همچنین وجود شرایط سخت اجتماعی و اقتصادی از مهمترین عوامل پذیرش متقاضیان H&C  از سوی سازمان مهاجرت کانادا به شمار می روند.

چه کسی واجد شرایط دریافت اقامت دایمی کشور کانادا طبق برنامه ی بشردوستانه می باشد:

در واقع این برنامه جز آخرین را ه های پیش روی متقاضی جهت ادامه اقامت در این کشور بوده و به نوعی تشکیل این گونه پرونده ها ارایه ی درخواست تجدید نظر دولت کانادا به گونه ای با درنظر داشتن استثنات در رابطه با این افراد می باشد.

فرد مستقر در کشور کانادا قادر به تشکیل پرونده ی H&C می باشد در صورتیکه:

 1. دارای تابعیت بیگانه بوده و ساکن کشور کانادا باشد.
 2. نیاز به لحاظ نمودن استثناتی در رابطه با قوانین سازمان Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) داشته باشد.
 3. متقاعد نمودن اداره ی مهاجرت کانادا مبنی بر مواجه با شرایط بسیار سخت زندگی در صورت ترک این کشور.
 4. و همچنین فرد واجد شرایط دریافت اقامت دایمی این کشور از طریق برنامه های زیر نباشد: Spouse or Common-Law Partner, Live-in Caregiver, Protected Person and Convention Refugees, Temporary Resident Permit Holder, Federal Skilled Worker, Express Entry

فاکتورهایی در ارتباط با کشور مبدا:

چگونگی اتصال فرد به کشور خود اعم از: مدت زمان اقامت در کشور خود، توانایی فرد در صحبت کردن زبان و برقراری مکالمه، تعداد دفعات بازگشت به کشور خود و همچنین تعداد اعضای خانواده ی باقی مانده در کشور مبدا

چگونگی اتصال فرد به اعضای خانواده ی خود

فاکتورهایی در ارتباط با شرایط  کنونی اقامت فرد:

 • چگونگی عنوان وضعیت اقامت فرد و هر کدام از اعضای خانواده ی وی
 • چگونگی عنوان وضعیت اقامت فرد در زمان ازدواج یا بچه دار شدن و …
 • چگونگی آخرین عنوان وضعیت اقامت فرد و دلایل از بین رفتن این عناوین

فاکتورهایی در ارتباط با وابستگی و اتصال به خانواده:

 • داشتن وابستگی فرد به اعضای خانواده مانند: فرزند، همسر، والدین و … تحت شرایط کاملا پیوسته و نه تنها به دلیل داشتن شرایط زیستی با فرد مذکور
 • محل اقامت وابستگان فرد متقاضی به خصوص فرزندان
 • داشتن هرگونه سابقه ی قبلی جدایی از آنها و مدت زمان این جدایی
 • دستور دادگاه مبنی بر حبس، در صورت وجود
 • چنانچه فرد از والدینی باشد که دستور قضایی حبس را نداشته، آیا اقدام به ملاقات به از فرزندان خود نموده است؟
 • میزان حمایت روانی و احساسی فرد در ارتباط با خانواده ی وی
 • داشتن امکان زندگی اعضای خانواده در کشوری به غیر از کشور مبدا و کشور کانادا
 • چگونگی تاثیرات احتمالی روحی بر خانواده و به خصوص فرزندان در صورت رد پرونده ی متقفاضی از سوی سازمان مهاجرت کانادا