نیوبرانزویک

/نیوبرانزویک
نیوبرانزویک2019-02-02T09:25:10+00:00

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری نیوبرانزویک

یکی از راه های دریافت اقامت دائم، مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری استانی می باشد. برنامه مهاجرت سرمایه گذاری نیوبرانزویک یکی از این برنامه های استانی می باشد.متقاضیانی که در 5 سال گذشته مدیریت ارشد یک شرکت را بعهده داشته اند و یا تجاری که در 5 سال گذشته 3 سال مالک و مدیر شرکت بوده اند می توانند در صورت داشتن شرایط برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری نیوبرانزویک از این طریق اقدام به اخذ اقامت دائم کانادا نمایند.

شرایط مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری نیوبرانزویک:

داشتن سن از 22 تا 55 سال

سن متقاضی برنامه مهاحرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری نیوبرانزویک از زمانی که مدارک به دفتر مهاجرت نیوبرانزویک بررسی و شماره ای به او اختصاص داده شود محاسبه می گردد.

داشتن حداقل دارایی خالص به ارزش 600 هزار دلار کانادا< متقاضی برنامه مهاجرت سرمایه گذاری انسانی نیوبرانزویک باید دارای سرمایه ای به ارزش 600 هزار دلار کانادا بوده (این سرمایه می تواند سهام شرکتها یا ملک دارای سند قطعی به نام همسر یا متقاضی باشد)که 300دلار آن وجه نقد و قابل انتقال به کانادا باشد. پرداخت ودیعه 100هزار دلار کانادا در وجه دولت کانادا در نیوبرانزویک این مبلغ ضمانتی ست که متقاضی جهت راه اندازی کار و تجارت خود در ایالت نیوبرانزویک به دولت کانادا (در زمان دریافت دعوتنامه) پرداخت می نماید و در صورتیکه متقاضی کاری را که در تقاضانامه خود اظهار نموده شروع کرده و در این استان اقامت داشته باشد ، مبلغ فوق بدون سود دو سال بعد به او بازگردانده خواهد شد. مدرک زبان آیلتس معادل CLB 5>

متقاضی باید مهارت و دانش زبان انگلیسی و یا فرانسه معادل CLB5 را داشته باشد.

داشتن حداقل دوسال تحصیلات پس از دبیرستان و مدرک دانشگاهی

حداقل 5 سال تجربه مدیریت شرکت در 5 سال گذشته

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری نیوبرانزویک باید نحربه مدیریت ارشد یک شرکت را در 5 سال گذشته داشته باشند.

حداقل 3 سال مالک شرکت و داشتن تجربه مدیریت در 5 سال گذشته

مالکین شرکتها و تجاری که قصد اخذ اقامت دائم کانادا را از این طریق دارند باید در 5 سال گذشته 3 سال صاحب و مدیریت شرکت خود باشند.

کسب 65 امتیاز از 100 امتیاز در جدول امتیاز برنامه سرمایه گذاری نیوبرانزویک

کسب حداقل 65 امتیاز یکی از شروط مورد نیاز جهت اقدام برای برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری نیوبرانزویک می باشد