ویزای تحصیلی

/ویزای تحصیلی
ویزای تحصیلی2019-02-02T11:14:17+00:00

ویزای دانشجویی تحصیلی

مهاجرت دانشجویی به کانادا نیاز به داشتن ویزای تحصیلی کانادا می باشد.متقاضیان مهاجرت از طریق تحصیلی که قصد ادامه تحصیل در کانادا را دارند باید قبل از اقدام جهت اخذ ویزای دانشجویی ، توسط designated learning institution پذیرفته شده (دریافت نامه پذیرش) باشند .

دریافت نامه پذیرش فقط از دانشگاهها و آموزشگاههای (Designated Learning Institution(DLI جهت اخذ مجوز تحصیلی مورد تایید می باشند و در صورتیکه دانشگاه انتخابی در لیست DLI نباشد ،متقاضی واجد شرایط دریافت مجوز تحصیلی (ویزای دانشجویی) نمی باشد .دوره های آموزشی designed بوده و همه مدارس در لیست DLI می باشند.

مجوز تحصیلی چیست ؟مجوز تحصیلی یک مجوز کتبی است که توسط افسر مربوطه برای متقاضیان تحصیل در کانادا صادر شده و به دانشجویانویزای تحصیلی کانادا داده می شود. اعتبار مجوز تحصیل 90 روز بعد از اتمام دوره تحصیلی پایان می یابد و پس از آن ویزای تحصیلی دانشجو نیز منقضی می گردد.(محاسبه اتمام دوره تحصیلی بر مبنای اطلاعیه ایست که از طرف موسسه آموزشی و یا دانشگاه مربوطه برای شما صادر می گردد.)

متقاضیان همچنین باید مدارک مورد نیاز این برنامه مهاجرتی را جهت اخذ مجوز تحصیلی کانادا ( ویزای دانشجویی کانادا) داشته باشند.

مدارک مورد نیاز جهت اقدام برای اخذ مجوز تحصیلی (ویزای دانشجویی)

  •  مدارک و مستندات پذیرش تحصیلی
  •              مدارک هویت
  •               مدارک
  •              پشتیبانی مالی
  •              نامه درخواست و توضیحات