نوروز در تقویم ونکوور

نوروز در تقویم ونکوور

نوروز در تقویم ونکوور

شورای شهر ونکوور کانادا نوروز را در تقویم رسمی این شهر قرار داد تا میراث معنوی ایرانیان و دیگر مهاجرانی که نخستین روز بهار را جشن می‌گیرند به رسمیت شناخته شود.
در مصوبه این شورا اشاره شده است که نوروز را صدها میلیون نفر از بیش از ۱۵ کشور جهان جشن می‌‌گیرند و در بیش از ۱۰ کشور تعطیل است. یونسکو هم آن را به عنوان میراث ناملموس معنوی بشری به ثبت رسانده است.

شورای شهر ونکوور با یادآوری مصوبه ۲۰۰۹ مجلس کانادا که نوروز را به تقویم ملی این کشور افزوده آورده است: استان بریتیش کلمبیا هم روز ۲۰ مارس را به عنوان نوروز اعلام کرد.

در این مصوبه، نوروز، سال جدید فارسی، یک تعطیلی متصل به فرهنگ‌های متنوع و با سابقه طبیعی دانسته شده و با توجه به اینکه فارسی جزء ۱۰ زبان غیررسمی این شهر است، نوروز جزء جشن‌های رسمی شناخته می‌شود.

بر این اساس در روز ۲۰ مارس، شهر در اختیار جامعه ایرانیان قرار می‌گیرد تا مراسم خود را برگزار کنند. شهردار و شورای شهر هم در برگزاری آن مشارکت خواهند کرد.

2019-03-07T06:31:23+00:00