دعوت کاری

استان پرینس ادوارد آیلند

استان پرینس ادوارد آیلند در پذیرشی که در تاریخ ۲۱ فوریه برگزار شد از ۱۰۰ متقاضی مهاجرت کاری دعوت کرد برای انتخاب استاتی شدن به منظور اقامت دائم تقاضا ارائه کنند. این تعداد بیش از دو برابر تعدادی است که در پذیرش ماه ژانویه صادر شده است. از این تعداد دعوتنامه، ۱۷۰ متقاضی در دسته های اکسپرس انتری و تاثیر بازار کار حضور داشتند. البته برنامه مهاجرت استانی پرینس ادوارد ایلند مشخصا اعلام نکرده است که از چه تعداد متقاضی اکسپرس انتری در این پذیرش دعوت کرده است.
همچنین، برای ۲۹ متقاضی کارآفرین هم از طریق مسیر مهاجرتی ویزای کار این استان دعوتنامه صادر شده است. برنامه مهاجرتی استان پرینس ادوارد آیلند بخشی از برنامه مهاجرت استانی کانادا است که به استان های کانادا اجازه می دهد سالانه تعداد معینی متقاضی مهاجرت کاری را برای اقامت دائم انتخاب کند. همچنین، برنامه مهاجرت استانی پرینس ادوارد آیلند دارای یک دسته اکسپرس انتری است که با سیستم اکسپرس انتری فدرال
برای اطلاعات بیشتار با ما در تماس باشید

2019-03-05T07:42:15+00:00