عواقب استفاده از مشاورین غیر مجاز مهاجرت:

طبق قوانین شهروندی کانادا، بخش 21.1، تنها افرادی مجاز به نمایندگی شما و انجام هرگونه ارتباط از جانب شما با اداره مهاجرت کانادا هستند که واجد یکی از شرایط ذیل باشند:
یکی از اعضای رسمی ، فعال و قانونی سازمان نظارتی مشاورین مهاجرت به باشند
یکی از اعضای رسمی ، فعال و قانونی کانون وکلای حقوقی یکی از استان های کانادا باشند
یکی از اعضای رسمی ، فعال و قانونی کانون وکلای حقوقی استان کبک باشند
به طور کلی فقط شخصی که واجد یکی از شرایط بالا باشد طبق قانون اجازه دادن مشاوره، انجام امور پرونده شما نزد اداره مهاجرت کانادا و دریافت وجه از شما را دارد. این افراد حتما باید در کانادا بوده و دارای دفتر رسمی و شرکت ثبت شده در کانادا باشد. هیچ شخصی خارج از کانادا، فامیل یا دوست، آژانس های مسافرتی و بلیط فروش ، موسسات حقوقی و دفاتر رسمی و . . . مجاز به انجام امور مهاجرتی و دریافت هیچ گونه ویزایی برای اشخاص نیستند “این یک قانون است”

مشخص است که منظور از موارد بالا به هر شکلی ارتباط با اداره مهاجرت برای شخص متقاضی از یک اقدام ساده برای یک ویزای توریستی گرفته تا اقدام برای پرونده های مهاجرتی نزد دولت فدرال یا دولت های استانی کانادا می باشد. ضمنا توجه داشته باشید برای متقاضیان کبکی شخص وکیل می بایست علاوه بر موارد فوق از طریق استان کبک هم مجاز به انجام امور مهاجرتی بوده و عضو وکلای کبکی نیز باشد.
مسئولیت بررسی موارد بالا بر عهده خود شخص متقاضیست و در صورتیکه از یک مشاور غیر مجاز مهاجرت استفاده نمایید نه تنها خود و خانواده خود را درمعرض کلاه برداری افراد سودجو قرار داده بلکه از نظر دولت کانادا نیز مجرم شناخته شده و امکان پس گرفتن حقوق خود را ندارید و چه بسا شانس ورود به کشور کانادا را برای همیشه از دست می دهد.
جرم مشخص شده در این زمینه تا ١٠٠ هزار دلار جریمه نقدی و همچنین تا ۵ سال زندان می باشد.

2019-02-26T06:41:44+00:00