بریتیش کلمبیا

بریتیش کلمبیا

بریتیش کلمبیا

دولت بریتیش کلمبیا ونکوور در تاریخ  دوم می ماه ، تعداد 250 دعوتنامه جدید تحت برنامه های استانی خود صادر کرده است. استان بریتیش کلمبیا در سال جدید برنامه های زیادی انجام داده و توانسته است جایگاه ویژه ای در برنامه های استانی بدست بیاورد.

از این تعداد 250 دعوتنامه حداقل قبولی در برنامه نیروی متخصص زیر مجموعه اکسپرس انتری 91 امتیاز
برنامه نیروی متخصص فارغ التحصیلان تحت اکسپرس انتری 91 امتیاز
برنامه نیروی متخصص فارغ التحصیلان ارشد و دکتری خارج از اکسپرس انتری 91 امتیاز
برنامه نیروی متخصص خارج از اکسپرس انتری 86 امتیاز
نیروی نیمه متخصص 60 امتیاز

این برنامه ویژه افراد داخل استان میباشد که یا با ویزای تحصیلی و یا با ویزای کاری در حال زندگی در این استان می باشد .

2019-02-14T10:43:08+00:00